• Dự án thực hiện

  Nhà Máy Thép Povina
  Nhà Máy Bia Heneiken
  Điện Lực Bình Thuận
  Nhôm TungKwang
  Đại Thịnh
  Cơ Khí Mạ Nhơn Trạch
  Nhà Máy DLHI
  JFE Meranti Myanmar
  POSCO
  ĐẠI DŨNG - CAMPUCHIA
  ĐẠI THỊNH
  PEB MYANMAR
  ĐÔNG HẢI BẾN TRE
  RK II - MYANMAR
  THÀNH NGỌ
  THANH TUẤN
  TÔN ĐÔNG Á
  Thủy điện Sông Tranh 2
  Thủy điện An Khê Kanak
  Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
  Nhựa Bình Minh
  Nhà thép tiền chế PEB
  Nhà thép tiền chế Kirby
  Công trình thép Đồng Tiến - Việt Nhật
  Cáp điện Thịnh Phát
  Bê tông và điện lực Khánh Hòa
  Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 và 2

  Hoạt ĐộngNam Việt

  Video Nam Việt
  Các đối tác Nam Việt